Member Login       Forgot Login?  

Call: 066 7195000 | Support Email

Member Login       Forgot Login?   Sign up  

21TRA029 Seisiúin 2: Idirghabhálacha do dhaltaí ag foghlaim trí Ghailege

21TRA029 Seisiúin 2: Idirghabhálacha do dhaltaí ag foghlaim trí Ghailege

 

 

 

 

 

Is minic a chuirtear go leor ceisteanna faoi conas freastal ar riachtanais mac léinn atá ag foghlaim trí Ghaeilge, ach go háirithe iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Pléifidh an seisiúin seo úsáid na Gaeilge chun tabhairt faoi idirghabhálacha. Tabharfaidh sé samplaí praiticiúla de na straitéisí gur féidir le múinteoirí a úsáid chun cabhrú le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu atá ag foghlaim trí Ghaeilge.

Beathaisnéis

Sinead Nic Aindriu

An Dr. Sinéad Nic Aindriú (Andrews), Ollamh Cúnta, Scoil an Oideachais Ionchuimsithigh agus Speisialta, Institiúid Oideachais OCBÁC

D'oibrigh Sinéad mar múinteoir i ngaelscoileanna agus chomh maith leis seo tá taithí aici a bheith ag obair mar príomhoide ar scoil Bhéarla. Faoi láthair, tá sí ag múineadh ar fud clár fochéime agus iarchéime san Institiúid Oideachais. Rinne a tráchtas dochtúireachta imscrúdú ar na tacaíochtaí breise atá de dhíth ó daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna lán-Ghaeilge.  Faoi láthair tá sí ag obair ar cúrsa bhforbairt ghairmiúil leanúnach a dhearadh do mhúinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge chun cabhrú leo freastal ar riachtanais speisialta oideachais a gcuid daltaí.

Click Here to Register

Course Properties

Course date 04-02-2021 7:00 pm
Course End Date 04-02-2021 8:00 pm
Registration Start Date 02-11-2020
Cut off date 04-02-2021 6:00 pm
Individual Price Free
Speaker An Dr. Sinéad Nic Aindriú (Andrews)
Number Hours 1 hour
Location Online

Contact Us

The Education Centre, Tralee

Dromtacker,

Tralee,

County Kerry,

V92 HK52

Call: 066 7195000

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ESCI
Dept of Education
Arts in Education
NIPT
JCT
NCSE
PDST