Member Login       Forgot Login?  

Call: 066 7195000 | Support Email

Member Login       Forgot Login?   Sign up  

20TRA657 Úsáid na Teicneolaíochta chun an Teagasc agus an Fhoghlaim Teanga a fhorbairt

20TRA657 Úsáid na Teicneolaíochta chun an Teagasc agus an Fhoghlaim Teanga a fhorbairt

 

 

 

Díreofar sa cheardlann seo ar straitéisí úsáideacha chun an teagasc agus an fhoghlaim teanga a chur chun cinn le húsáid na teicneolaíochta sa suíomh lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Léireofar samplaí praiticiúla go feidhmiúil agus tabharfar spleáchadh ar úsáid phraiticiúil na teicneolaíochta chun foghlaim na teanga a éascú agus a neartú go gníomhach agus go hidirghníomhach. Cuirfear liosta de straitéisí, moltaí agus acmhainní ar fáil do rannpháirtithe ag deireadh na ceardlainne.

Beathaisnéis

An Dr. Karen Ní Chlochasaigh, Dámh an Oideachais, Coláiste Mhuire gan Smál

Is léachtóir í an Dr. Karen Ní Chlochasaigh ar an M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, Coláiste Mhuire gan Smál. Tá spéis ar leith aici i sealbhú éifeachtach an dara teanga agus úsáid na teicneolaíochta ar bhealaí praiticiúla agus ilmhódacha chun tacú le turas teanga an fhoghlaimeora. Baineann sí úsáid as an teicneolaíocht go feidhmiúil chun deiseanna úsáide agus forbartha teanga a chur ar fáil do fhoghlaimeoirí chun gníomhaíocht, idirghníomhaíocht agus rannpháirtíocht a spreagadh.

An Dr. TJ Ó Ceallaigh, Dámh an Oideachais, Coláiste Mhuire gan Smál

Is comhordaitheoir an M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta é an Dr. TJ Ó Ceallaigh i gColáiste Mhuire gan Smál. Tá saineolas ar leith faighte aige maidir le teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú laistigh den teagasc agus den fhoghlaim chun go mbeidh an oideolaíocht agus an teicneolaíocht ag tacú lena chéile. Déanann sé iniúchadh ar theicneolaíochtaí digiteacha atá an-nuálach chun cuir chuige oideolaíocha úrnua sa dearadh foghlama cumaisc a fhorbairt.

The Integration of Digital Technologies within Language Teaching and Learning
An Dr. Karen Ní Chlochasaigh, Dámh an Oideachais, Coláiste Mhuire gan Smál
An Dr. TJ Ó Ceallaigh, Dámh an Oideachais, Coláiste Mhuire gan Smál
 
Workshop information
 
This workshop will focus on useful strategies for promoting language teaching and learning using digital technologies in Irish medium and Gaeltacht education. Practical examples will be shared in a functional capacity as well as examples of the practical uses of technology to facilitate and strengthen active and interactive learning. A list of helpful strategies, recommendations and resources for teachers will be shared at the end of the workshop.
 
Dr. Karen Ní Chlochasaigh is a lecturer on the M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta at Mary Immaculate College. Karen has expertise in effective second language acquisition and the use of practical and multimodal methods to support the effective language learning journey. She uses technology in her ongoing pedagogical practice to provide opportunities of language use and development to students and to motivate active, interactive and participatory learning in communities of practice.
 
Dr. TJ Ó Ceallaigh is coordinator of the M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta at
Mary Immaculate College. T.J. has a particular expertise in the integration of digital
technologies within teaching and learning to allow pedagogy and technology to support each
other. He continues to explore highly innovative and complex digital technologies to develop novel pedagogical approaches in blended learning design.

Click Here to Register

Course Properties

Course date 09-11-2020 7:00 pm
Course End Date 09-11-2020 8:00 pm
Registration Start Date 19-10-2020
Cut off date 09-11-2020 5:00 pm
Individual Price Free
Speaker An Dr. Karen Ní Chlochasaigh & An Dr. TJ Ó Ceallaigh
Number Hours 1 hour
Location Online

Contact Us

The Education Centre, Tralee

Dromtacker,

Tralee,

County Kerry,

V92 HK52

Call: 066 7195000

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ESCI
Dept of Education
Arts in Education
NIPT
JCT
NCSE
PDST